Είναι δύο εξειδικευμένες θεραπείες πρωταρχικά χρησιμοποιούμενες στον χρόνιο πόνο. Οι δυσλειτουργίες στο κινητικό σύστηµα και στο σύστηµα των οργάνων συνήθως εµφανίζονται ταυτόχρονα. Το νευρικό σύστηµα κατέχει τον κεντρικό ρόλο στον οργανισµό του ανθρώπου. Κατόπιν τούτου, όλες οι τεχνικές δρουν µε αντανακλαστικό τρόπο στο νευρικό σύστηµα.

Παίρνοντας ένα εκτεταµένο ιστορικό, ο θεραπευτής ενηµερώνεται για όλες τις λειτουργικές δυσλειτουργίες του θεραπευόµενου. Αυτές οι δυσλειτουργίες µπορεί να εντοπισθούν, στο κινητικό σύστηµα, στα όργανα, στο ενδοκρινικό (ορµονικό) και νευρικό σύστηµα.

Συνήθως υπάρχει ένας συνδυασµός αυτών των συστηµάτων. Αυτό δίνει την δυνατότητα στον θεραπευτή να αποκτήσει µια ολιστική εικόνα του πόνου του θεραπευόµενου και την σχέση “δυσλειτουργίας – πόνου”.

Στην Νεύρο ρεφλεξολογία, αυτό αποκαλείται κλινική αξιολόγηση και διαχείριση πόνου. Χάρη σε αυτή την γνώση, ο θεραπευτής µπορεί να δηµιουργήσει εξατοµικευµένο θεραπευτικό σχέδιο.

Νεύρο – Ρεφλεξολογία (Nerve Reflexology)

Η νεύρο – ρεφλεξολογία είναι ένα εξειδικευµένο θεραπευτικό σχέδιο που χρησιµοποιεί ειδικές νεύρο – αντανακλαστικές πιέσεις στα οστά του άκρου πόδα σε συνδυασµό µε την κλασσική ρεφλεξολογία.

∆ια χειρός Νεύρο – θεραπεία (Manual Neuro Τherapy)

Είναι επέκταση της φυσιοθεραπείας. Οι τεχνικές που γίνονται στο σώµα, όπως σπλαχνική κινητοποίηση και συντονισµός σπονδυλικής στήλης, συνδυάζονται µε ειδικά νεύρο-ρεφλεξολογικά σηµεία στα πόδια. Οι τεχνικές στο σώµα έχουν υιοθετηθεί ώστε να επεµβαίνουν µέσω αντανακλαστικών ερεθισµάτων στο νευρικό σύστηµα.

Χρήση Cookies

Θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε cookies σε αυτόν τον ιστότοτοπο για να βελτιώσουμε την μελλοντική σου εμπειρία. Μπορείς να δώσεις αλλά και να αποσύρεις την συγκατάθεσή σου οποιαδήποτε στιγμή. Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να βρεις στην