Εσύ γιατί να πονάς ακόμα;

Εσύ γιατί να πονάς ακόμα;

Για να είναι υγιής ο νους, πρέπει κατ’ αρχάς να βρίσκεται μέσα σε ένα υγιές σώμα


Τι είναι 
ο πόνoς

Ο τελικός ορισμός του πόνου δόθηκε από την Διεθνή Ένωση για τη Μελέτη του Πόνου (IASP), το 1979, ως «μία δυσάρεστη αισθητική και συναισθηματική εμπειρία, που σχετίζεται µε πραγματική ή δυνητική ιστική βλάβη ή περιγράφεται µε τους όρους μιας τέτοιας βλάβης»

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε γενικά το φαινόμενο του πόνου. Ο πόνος είναι απόλυτα υποκειμενική εμπειρία, καθώς γίνεται αντιληπτός από τον καθένα με διαφορετικό τρόπο. Το «νόημα» που το κάθε άτομο θα προσδώσει στο πόνο, καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο που τον αντιλαμβάνεται και αντιδρά σε αυτόν. Άρα, η συναισθηματική αντίληψη του πόνου είναι εξίσου σημαντική με την αισθητηριακή.

Elderly woman with back pain

Τι είναι ο χρόνιος πόνος

Η κατάσταση που βιώνει ένας ασθενής ορίζεται ως χρόνιος πόνος όταν (Διεθνής Ένωση για τη Μελέτη του Πόνου [IASP], 1994):

 • υπάρξει πραγματική ή επαπειλούμενη ζημιά των ιστών στο σώμα μας ή ερεθισμός τους.
 • παρεμβαίνει στη ζωή του ατόμου και δε μειώνεται μετά από μια αναμενόμενη περίοδο επούλωσης της πληγής (πολλές εβδομάδες ή τουλάχιστον για 3 συνεχιζόμενους μήνες).
 • ο πόνος σχετίζεται με μια προοδευτική ασθένεια (όπως οι αρθρίτιδες ή ο καρκίνος).

 

Τα ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήματα που παράγει ο χρόνιος πόνος

Εκτός από τα αρνητικά συναισθήματα, τα ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήματα που έχει τη δύναμη να παράγει, ένα από τα πιο συχνά αναφερόμενα παράπονα των ασθενών που πάσχουν από χρόνιο πόνο (κεφάλι, αυχένας, ινομυαλγία, πόνος μέλους ‘φάντασμα’) είναι και η εξασθενημένη νοητική λειτουργία.

Πολλές έρευνες έχουν υποστηρίξει ότι πράγματι μπορεί ο χρόνιος πόνος να παράγει διαταραχές στη νοητική λειτουργία, ανεξάρτητα από την ένταση του. Όπως αξιολογούνται χάρη στις νεύρο-ψυχολογικές συστοιχίες δοκιμασιών σε συνδυασμό ή όχι με λειτουργική απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (ΛΑΜΣ, fMRI), οι γνωστικές λειτουργίες που κατά κανόνα διαταράσσονται είναι η προσοχή, η ταχύτητα επεξεργασίας της πληροφορίας, η μνήμη και οι επιτελικές λειτουργίες (π.χ. εργαζόμενη μνήμη, ευελιξία στη σκέψη, επίλυση προβλημάτων).

Τις τελευταίες δεκαετίες ο πόνος έχει λάβει διαστάσεις επιδημίας, καθώς σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ένας στους 5 ανθρώπους, ηλικίας 40–60 ετών, υποφέρει από μέτριο έως έντονο χρόνιο πόνο. Ένας στους 3 ανθρώπους είναι ανίκανος, λόγω του πόνου, να ζήσει ανεξάρτητη ζωή, ενώ ένας στους 4 ανθρώπους έχει διαταραγμένη ή κατεστραμμένη σχέση με συγγενείς και φίλους, λόγω του πόνου.

Τι είναι η ρεφλεξολογία και τι μπορεί να κάνει για το χρόνιο πόνο

Η Ρεφλεξολογία είναι μία δημοφιλής μη-επεμβατική συμπληρωματική αγωγή.  Εφαρμόζονται ειδικές πιέσεις σε αντανακλαστικά σημεία συνήθως στον άκρα πόδα (πέλμα).  Η ρεφλεξολογία με τις ειδικές αυτές πιέσεις μπορεί να επηρεάσει τις φυσιολογικές αποκρίσεις στο σώμα, που πιστεύεται ότι προάγουν την επούλωση και την επιστροφή στην ομοιόσταση (ομαλή λειτουργία του οργανισμού).  Σύμφωνα με μελέτες μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της ροής του αίματος, στη χαλαρωτική επίδραση στο αυτόνομο νευρικό σύστημα, με ενεργητικά αποτελέσματα (Ernst και Koder, 1997) ή ψυχολογικούς μηχανισμούς (Frankel, 1997).

Η ρεφλεξολογία χρησιμοποιείται στη συμπτωματική αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου, στο ιατρείο πόνου του Αρεταίειου νοσοκομείου αλλά και σε άλλα δημόσια και ιδιωτικά θεραπευτήρια.

Έρευνες και μελέτες ρεφλεξολογίας για τον πόνο

Ακολουθούν κάποιες από τις έρευνες που έχουν δημοσιευθεί και αφορούν στο χρόνιο πόνο.

 

Πόνος στη σκλήρυνση κατά πλάκας

Διάφορες μελέτες έχουν δείξει θετικά αποτελέσματα της ρεφλεξολογίας όσον αφορά στον πόνο.   Σε μία κλινική δοκιμή που έγινε, σε 73 συμμετέχοντες οι οποίοι είχαν πόνο από Σκλήρυνση κατά πλάκας, για 10 εβδομάδες ο πόνος μειώθηκε κατά 50% και αυτή η μείωση είχε διάρκεια ως και 3 μήνες μετά.  Σημαντικές μειώσεις επίσης παρατηρήθηκαν στην κούραση, κατάθλιψη, ανικανότητα, σπαστικότητα και καλυτέρευσε η ποιότητα ζωής τους.

Πόνος στο Μεταστατικό καρκίνο

Η έρευνα διεξήχθη σε 86 ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο σε 4 νοσοκομεία στις Β.Α. ΗΠΑ.  Οι ασθενείς έπασχαν από 16 διαφορετικά είδη καρκίνου, (πνεύμονα, μαστού, παχέος εντέρου κλπ) ήταν άντρες και γυναίκες. Οι 44 πήραν μέρος στο πείραμα και οι 42 συνέχισαν την κανονική τους θεραπεία με επιπλέον μεγαλύτερη προσοχή από τους συντρόφους τους. Η νοσηλεύτρια ρεφλεξολόγος δίδαξε τους συντρόφους των 44 πως να κάνουν ρεφλεξολογία στους ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο, μέσα στο νοσοκομείο. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι ασθενείς που έλαβαν ρεφλεξολογία είχαν σημαντική μείωση πόνου και άγχους, ενώ οι υπόλοιποι 42 δεν είχαν καμμία διαφορά.

Πόνος στη μέση

Ο πόνος της μέσης είναι ο πιο κοινός πόνος που 8 στους 10 ανθρώπους τον βιώνουν στη διάρκεια της ζωής τους.  Ωστόσο, σε κάποιες θέσεις εργασίας όπως η νοσηλευτική αυτό το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Η μελέτη έγινε σε 50 γυναίκες και άντρες νοσηλευτές που υπέφεραν από χρόνιο πόνο χαμηλά στη μέση.  Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες : η μία που δέχτηκε ρεφλεξολογία και η άλλη που δέχτηκε μασάζ.  Ο κάθε συμμετέχων δέχθηκε συνεδρίες 40 λεπτών την εβδομάδα και για δύο εβδομάδες. Οι μετρήσεις της έντασης του πόνου  έγιναν με αριθμητική αναλογική κλίμακα πριν και μετά τις συνεδρίες.  Τα αποτελέσματα έδειξαν μία σημαντικά υψηλότερη μείωση έντασης πόνου στην ομάδα της ρεφλεξολογίας σε σχέση με την ομάδα του μασάζ.

Πηγές:

http://e-journal.gr/wp/wp-content/uploads/pdf/2003/6.%20What%20we%20need%20to%20know%20about%20nociceptive%20pain%20.pdf

http://eureka.teithe.gr/jspui/bitstream/123456789/8227/4/Chatzistogianni_Gkinis.pdf

https://www.psychology.gr/health-psychology/4618-xronios-ponos.html

https://www.psychology.gr/health-psychology/3095-oi-psyxologikes-diastaseis-tou-xroniou-ponou.html

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.573.3293&rep=rep1&type=pdf

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1352458509345916

https://web.a.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=0190535X&AN=83243821&h=8gFUtQv5%2fuTa4W9wpfWAGgl5l4PR6O1nm5QCUKWiFqlmi1TGACo96a1x7jkhneii%2bz0XTbSMUmfppNfyz0bw4Q%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d0190535X%26AN%3d83243821

Hadjistavropoulos, T., & Craig, K. D. (Eds.). (2004). Pain: Psychological perspectives. Mahwah, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3696219/

Ψωρίαση

Ψωρίαση

Η πρώτη ακριβής ιατρική συζήτηση για τη ψωρίαση έγινε το 1801 παρότι προϋπήρχε.

Περίπου 7 εκατομμύρια Αμερικανοί μαστίζονται από φαγούρα και απολέπιση και σε πολλούς από αυτούς υπάρχουν σοβαρές επιπλοκές που αφορούν και σε άλλα όργανα. Παρά το γεγονός ότι η ψωρίαση έχει χαρακτηριστεί ως δερματολογική πάθηση, δεν ξεκινάει από το δέρμα και η βλάβη που προξενεί είναι πολύ βαθύτερη.

Η ψωρίαση σε βασικό επίπεδο είναι δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, είναι μια συχνή χρόνια φλεγμονώδης νόσος του δέρματος που πλήττει τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες σε οποιαδήποτε ηλικία, από νέους ως μεγαλύτερους.

Τα πιο πιθανά αίτια εμφάνισης είναι η ύπαρξη γενετικής προδιάθεσης σε συνδυασμό με παράγοντες που πυροδοτούν την εμφάνιση της νόσου όπως:

 • Λοιμώξεις
 • Τραυματισμοί
 • Στρες
 • Φάρμακα

Στην κλασική της μορφή εμφανίζεται με φαγούρα, ξηρές ερυθρές πλάκες που απολεπίζονται και συνήθως παρουσιάζονται στους αγκώνες, στα γόνατα και στο τριχωτό της κεφαλής.

Τα λευκά αιμοσφαίρια που ονομάζονται Τ-βοηθητικά λεμφοκύτταρα υπερλειτουργούν, παράγουν υπερβολικές ποσότητες κυτοκινών, όπως ο παράγοντας νέκρωσης όγκου, ιντερλευκίνη-2, και ιντερφερόνη-γάμα. Με τη σειρά τους, αυτές οι χημικές ουσίες προκαλούν φλεγμονή στο δέρμα και σε άλλα όργανα.  Στο δέρμα, η φλεγμονή παράγει τρία χαρακτηριστικά ευρήματα: διεύρυνση αιμοφόρων αγγείων, συσσώρευση των λευκών αιμοσφαιρίων, και ανώμαλα ταχύ πολλαπλασιασμό των κερατινοκυττάρων, τα κύρια κύτταρα στην εξωτερική στοιβάδα του δέρματος.

Στο υγιές δέρμα, τα κερατινοκύτταρα χρειάζονται περίπου ένα μήνα για να διαιρεθούν, ωριμάσουν και μεταναστεύσουν προς την επιφάνεια του δέρματος, όπου και αποβάλλονται από το δέρμα για να ανοίξει ο δρόμος για τα νεότερα κύτταρα. Αλλά στην ψωρίαση, η όλη διαδικασία έχει επιταχυνθεί σε μόλις τρεις έως πέντε ημέρες. Το αποτέλεσμα είναι συμπυκνωμένη μάζα κόκκινου δέρματος που σκορπίζει ασημένια  κερατινοκυττάρα που έχουν ωριμάσει πριν την ώρα τους.

Η ψωρίαση συνδέεται με ψυχολογικό στρες, παχυσαρκία, κάπνισμα, αλκοόλ, στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα, ιογενείς λοιμώξεις, έλλειψη του ηλιακού φωτός, και κάποια φάρμακα.

Πολλοί ασθενείς που έχουν ψωρίαση εμφανίζουν επίσης μεταβολικό σύνδρομο(*), καπνίζουν, έχουν χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D,  και κάνουν αυξημένη χρήση αλκοόλ.

Η ρεφλεξολογία σε συνδυασμό με την ωτοθεραπεία, βοηθούν στην καταπολέμηση του στρες, την εξισορρόπηση του οργανισμού, άρα και στην αυτοϊαση.

* δυσκολία στο μεταβολισμό της ζάχαρης και τροφών που εύκολα μετατρέπονται σε ζάχαρη μέσα στον οργανισμό. Αυτές μπορούν να είναι ενδεικτικά, τα γλυκά, το ψωμί, το ρύζι, τα μακαρόνια, οι πατάτες, το αλκοόλ, τα αναψυκτικά που περιέχουν ζάχαρη, τα μπισκότα, κ.ά.

 

Πηγές:

https://www.drtsoukalas.com/psoriasi-karkinos-su-283.html?fbclid=IwAR0cv7lDJA16sQQN5YlTIoKKme6K-JtujS3rY0zyJ5A6GKpsqoGFRCl2ggg

https://www.health.harvard.edu/diseases-and-conditions/psoriasis-more-than-skin-deep

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6580514/

Το Μαγικό Αδυνάτισμα

Το Μαγικό Αδυνάτισμα

ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ

Σε μερικούς μήνες έρχεται το καλοκαίρι και ο πανικός είναι εδώ !!.  Μαζί με αυτόν και όλα τα μαγικά τσάγια, και σκευάσματα τύπου «αντικαθιστάς ένα γεύμα πίνοντας αυτό το υπέροχο milk shake»,  τα μηχανήματα που υπόσχονται λιποδιάλυση και εξάλειψη της κυτταρίτιδας και οι υπέροχες κρέμες που κάνουν το σώμα σφριγηλό!!!

Εσύ σκέφτεσαι εάν έχεις ή δεν έχεις χρήματα γι αυτά, ποια  άραγε έχουν αποτελέσματα και ποια όχι και ο πανικός αυξάνεται μαζί  με το πρήξιμο στο σώμα σου από το στρες.

 

Οι επαγγελματίες και η/ο «έχεις θέληση» ;

Οι επαγγελματίες που προσφέρουν διαιτολόγια πιστεύουν ότι η επιτυχημένη δίαιτα είναι δυνατή – ότι ο καθένας μπορεί να το κάνει αρκεί να προσπαθήσει αρκετά σκληρά να ακολουθήσει τις συμβουλές που του δίνονται.  Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει απόδειξη γι αυτή την υπόθεση.

Οι άνθρωποι καθορίζουν την δυσκολία του να χάσουν βάρος σύμφωνα με μία αντίληψη που ονομάζεται «η δύναμη της θέλησης» .  Αυτοί που πετυχαίνουν στη δίαιτα την έχουν ενώ οι αποτυχημένοι όχι. Αυτή η ιδέα είναι τόσο δημοφιλής ως εξήγηση της αποτυχίας που ακόμα και οι επαγγελματίες μπερδεύονται, θυμώνουν ή τα παρατάνε όταν ένα άτομο επιστρέφει για να ζυγιστεί και δεν έχει χάσει ούτε ένα γραμμάριο ή ακόμα συχνότερα όταν έχει πάρει βάρος.

 

Κάποια στοιχεία

Το ένα τρίτο ανδρών και γυναικών στο δυτικό κόσμο αναφέρεται ως υπέρβαρο.  Δύο φορές περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι ζυγίζουν περισσότερο από ότι θα έπρεπε.

Η σκέψη ότι κάποιος είναι υπέρβαρος είναι περισσότερο κοινή σε γυναίκες με κανονικό βάρος από ότι σε άνδρες.

Μόνο ένας στους 20 που μπαίνουν σε διαφημιστικά προγράμματα ελέγχου βάρους φτάνει τον στόχο.
Οι μισοί από αυτούς που κάνουν δίαιτα ξανά βάζουν ακόμα περισσότερα κιλά από αυτά που έχουν χάσει.
Η αναλογία των ανθρώπων που διατηρούν την απώλεια βάρους για πάνω από 5 χρόνια είναι σε μονοψήφιο ποσοστό.

 

Οι κίνδυνοι στην υγεία από δίαιτα

Η παχυσαρκία είναι ένας σημαντικός κίνδυνος υγείας που συμβάλει σε θανάτους από καρδιαγγειακές ασθένειες, καρκίνο και αναπνευστικές ασθένειες και επίσης αυξάνει τον κίνδυνο για σακχαρώδη διαβήτη, υψηλή αρτηριακή πίεση, διαταραχές υπογονιμότητας, επιπλοκές στην εγκυμοσύνη, παθήσεις της χοληδόχου κύστης και προβλήματα στο συκώτι. Υπάρχουν επίσης στοιχεία ότι οι δίαιτες γιο-γιο παρουσιάζουν ένα αξιοσημείωτο κίνδυνο για την υγεία.

Σε μία μελέτη ευρείας κλίμακας στις ΗΠΑ, άντρες και γυναίκες των οποίων το βάρος είχε συχνά και μεγάλα σκαμπανεβάσματα για μία περίοδο πολλών χρόνων, αναφέρθηκε ότι είχαν έντονα υψηλότερο κίνδυνο θανάτου – ιδιαίτερα από καρδιακές ασθένειες – από εκείνους με σχετικά σταθερό, ακόμα και υψηλό βάρος.  Πρέπει να αναρωτηθούμε συνεπώς εάν είναι η δίαιτα που σχετίζεται με την παχυσαρκία παρά η ίδια η παχυσαρκία η οποία συνεισφέρει στον κίνδυνο εμφάνισης ασθένειας.

 

Το συναίσθημα σε περίοδο δίαιτας

Οι φρικτές εσωτερικές διαμάχες οι οποίες είναι αποτέλεσμα του περιορισμού της τροφής είναι μία πηγή συνεχούς στρες σύμφωνα με την ψυχολόγο Jane Warble.  Όλοι οι άνθρωποι σε δίαιτα έχουν υψηλότερα σκορ στο στρες από αυτούς που δεν είναι σε δίαιτα στις μετρήσεις συναισθηματικής ταραχής και είναι πιο πιθανόν να δείξουν διαταραγμένη πνευματική απόδοση.

Οι ψυχολόγοι Herman και Polivy τονίζουν, στην προσμονή της στέρησης που έρχεται, οι διαιτώμενοι θα φάνε την προηγούμενη μέρα τεράστιες ποσότητες φαγητού.  Οι διαιτώμενοι δεν τρώνε ατελείωτα όταν οι κανόνες έχουν σπάσει, αλλά τρώνε πολύ περισσότερο από ότι κάνουν οι μη διαιτώμενοι.

Αρνούμενοι στους εαυτούς τους το φαγητό οι διαιτώμενοι επιπλέον του δίνουν μεγαλύτερη αξία.

 

Το μαγικό αδυνάτισμα !

Εάν υπήρχε το μαγικό αδυνάτισμα, δεν θα υπήρχε κανένας υπέρβαρος ή παχύσαρκος στον κόσμο.

 

Η  πρόταση

Μέτριες ποσότητες πρόσληψης τροφής, σωστή διατροφή (που εμπεριέχει πρωτεΐνη, υδατάνθρακες, και φυτικές ίνες).  Πρόγραμμα που δίνεται από διατροφολόγους απόφοιτους του ΚΕΑΔΔ*

Φυσική δραστηριότητα έστω κι αν αυτή ξεκινάει με 15 λεπτά περπάτημα την ημέρα (για κάποιον που δεν έχει ασκηθεί ποτέ στην ζωή του ως τώρα).

 

Η βοήθεια της Ωτοθεραπείας (Ωτική Νεύρο Τροποποίηση)

Η ωτοθεραπεία έχει θαυματουργά αποτελέσματα όσον αφορά στο άγχος/στρες και στην παχυσαρκία.

Στρες : Όπως αναφέρεται παραπάνω το στρες ανεβαίνει αυτόματα στην σκέψη και μόνο της αλλαγής διατροφής.   Συνεπώς υπάρχει η λύση σε αυτό.

Παχυσαρκία :  Βοηθάει σε 4 επίπεδα

Α. Να νοιώθει κάποιος κορεσμό, έτσι ώστε να αισθάνεται γεμάτος με μικρότερη ποσότητα τροφής.

Β. Να ελέγχει τις ορμές του προς υδατάνθρακες και γλυκά.

Γ. Να περιορίσει/διακόψει το τσιμπολόγημα ενδιάμεσα των γευμάτων.

Δ. Να αυξήσει τον μεταβολισμό.

 

Η βοήθεια της ρεφλεξολογίας

Δύο – τρεις θεραπείες είναι συνήθως αρκετές ώστε να μπορέσει να ξεμπλοκάρει ο οργανισμός.  Υπάρχουν οργανισμοί που νοιώθεις ότι έχουν εγκλωβίσει μέσα τους τα προβλήματα όλων των χρόνων ζωής ενός ατόμου.

 

Πότε να ξεκινήσω διατροφή ;

Όταν νοιώθω ότι είμαι έτοιμος/η εγώ και όχι όταν με πιέζουν οι άλλοι.  Όταν είμαι απαλλαγμένος/η από προβλήματα που μου δημιουργούν έντονο στρες.  Στην δεύτερη περίπτωση ξεκινάμε με θεραπεία κατά του άγχους/στρες εφόσον κάποιος το επιθυμεί.

 

Σημείωση:

Όλα τα παραπάνω αποτελούν απολύτως φυσικούς τρόπους και δεν ενέχουν κανέναν πρόβλημα ή παρενέργεια για τον οργανισμό ενός ανθρώπου.

Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να ωφελήσουν και να βοηθήσουν τον άνθρωπο να αισθανθεί καλύτερα.

Τα παραπάνω στοιχεία που αφορούν στην διατροφή και ψυχολογία του διαιτώμενου  έχουν πηγή το βιβλίο Εισαγωγή στις Διατροφικές Διαταραχές από το πρόγραμμα που παρακολούθησα στο ΚΕΑΔΔ.

Ευχαριστώ τον Ευάγγελο Ζουμπανέα**  που με έμαθε να τρώω σωστά και που μου έδωσε την δυνατότητα να πάρω την πιστοποίηση στο πρόγραμμα του ΚΕΑΔΔ.

 

Γεωργία Παπαδημητρίου,

Νεύρο-Ρεφλεξολόγος  NR/MNT
Ωτική Νεύρο-τροποποίηση

 

*ΚΕΑΔΔ : Κέντρο Εκπαίδευσης και Αντιμετώπισης Διατροφικών Διαταραχών www.keadd.gr

** Ευάγγελος Ζουμπανέας : www.diatrofi.gr

Πως βοηθά η νεύρο-ρεφλεξολογία στο αυχενικό;

Πως βοηθά η νεύρο-ρεφλεξολογία στο αυχενικό;

Πως βοηθά η νεύρο-ρεφλεξολογία στο αυχενικό;

 

Το αυχενικό σύνδρομο είναι μία από τις πιο συνηθισμένες παθήσεις και μπορεί να εμφανιστεί σε οποιονδήποτε μετά την ηλικία των 25 – 30 ετών. Ποιες είναι, όμως, οι αιτίες και τα συμπτώματά του, τι το επιβαρύνει και πώς αντιμετωπίζεται;

Τι είναι το αυχενικό σύνδρομο;

Το αυχενικό σύνδρομο, είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει ένα σύνολο εκφυλιστικών αλλαγών στην αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης που περιλαμβάνουν εκφύλιση των δίσκων της αυχενικής μοίρας, προοδευτική ανάπτυξη οστεόφυτων και συσσώρευση «αλάτων» στον αυχένα.


Συμπτώματα

Τα κυριότερα συμπτώματα του αυχενικού συνδρόμου είναι:

 • Ακαμψία και άλγος στην περιοχή του αυχένα
 • Κεφαλαλγίες
 • Άλγος στον ώμο
 • Άλγος στο βραχίονα, αντιβράχιο έως και χέρι
 • Μείωση της μυϊκής ισχύος στα άνω και κάτω άκρα
 • Διαταραχή στη βάδιση («σπαστικό βάδισμα»)
 • Αιμωδίες (μουδιάσματα) στα δάχτυλα των άνω άκρων
 • Μυϊκή αδυναμία στα κάτω άκρα
 • Ζάλη, αστάθεια
 • Καρηβαρία (βαρύ κεφάλι)
 • Ίλιγγος με έμετο

Αιτίες

 • Τραυματισμός
 • Κακή στάση σώματος
 • Εκφυλισμός των σπονδύλων στην αυχενική μοίρα της ΣΣ
 • Σκολίωση
 • Κήλη κ.α.

Πως επιδεινώνεται

 • Αυξημένο άγχος / στρες ανασηκώνοντας τους ώμους δίπλα προς τα αυτιά.
 • Δουλεύοντας στον υπολογιστή σε χαμηλή θέση
 • Βλέποντας τηλεόραση στο κρεβάτι
 • Χρήση του τηλέφωνου με συγκράτηση αυτού μεταξύ ώμου και αυτιού χωρίς το χέρι
 • Χρήση βαριάς τσάντας στην μία πλευρά του ώμου
 • Ψηλά τακούνια για πολύ ώρα (αλλάζουν την θέση της ΣΣ)
 • Χρήση πολλών μαξιλαριών στον ύπνο

Η νεύρο – ρεφλεξολογία λειτουργεί με το κεντρικό νευρικό σύστημα

Σύμφωνα με τη θεωρία, η πίεση που ασκεί ο ρεφλεξολόγος στα πόδια στέλνει ένα ήρεμο μήνυμα από το περιφερικό νευρικό σύστημα (πόδια) προς το κεντρικό νευρικό σύστημα, το οποίο με τη σειρά του δίνει εντολή στο σώμα να προσαρμόσει το επίπεδο της έντασης, τροποποιώντας τα εσωτερικά όργανα και μύες σε κατάσταση βέλτιστης λειτουργίας καθώς αυξάνει την παροχή αίματος (που προσθέτει επιπλέον οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά στα κύτταρα και ενισχύει την απομάκρυνση των αποβλήτων.

Στην περίπτωση του αυχενικού συνδρόμου σημαντικό ρόλο παίζει η νεύρο-ρεφλεξολογία καθώς ενεργοποιώντας τις πρόσθιες και οπίσθιες ρίζες των νευρώνων στο ύψος Α1-Α8 και το ειδικό νεύρο-αντανακλαστικό σημείο του αυχενικού ή βραχιόνιου πλέγματος, τραπεζοειδή μυ, παραπληρωματικού νεύρου, υπερακάνθιου ή και υπακάνθιου μυ (ανάλογα τους μύες/νεύρα που έχει επηρεάσει).

Ανάλογα με την αιτία και τον κάθε οργανισμό είναι και ο αριθμός συνεδριών που χρειάζονται για να επανέλθει ο ασθενής σε ομοιόσταση. Έχει παρατηρηθεί ότι όταν πρόκειται για μυϊκό και οξύ πρόβλημα ο ασθενής νοιώθει ανακούφιση από την 1η-2η συνεδρία.

 

Γεωργία Παπαδημητρίου,

Νεύρο-Ρεφλεξολόγος  NR/MNT
Ωτική Νεύρο-τροποποίηση

Πηγές:

https://www.olistiki-therapeftiki.gr/arthra/58/Aucheniko_Sundromo.htm
https://www.maxmag.gr/soma-igia/aycheniko-syndromo-symptomata-aitia-k/
https://www.hygeia.gr/ayxeniko-syndromo/

 

Πως η ρεφλεξολογία βοηθά στη αντιμετώπιση της οσφυαλγίας;

Πως η ρεφλεξολογία βοηθά στη αντιμετώπιση της οσφυαλγίας;

Πως η ρεφλεξολογία βοηθά στη αντιμετώπιση της οσφυαλγίας;

Οκτώ στους δέκα ενήλικες θα εμφανίσουν κάποια στιγμή στη ζωή τους πόνο στην οσφυϊκή χώρα, δηλαδή χαμηλά στη μέση.

Τι είναι

Η οσφυαλγία προέρχεται από τις λέξεις οσφύς (οσφυϊκή περιοχή της σπονδυλικής στήλης- μέση) και άλγος (πόνος).
Το 80% των ανθρώπων επηρεάζεται από πόνο χαμηλά στη πλάτη κάποια στιγμή στη ζωή τους ανεξάρτητα από την αιτία που τον προκαλεί. Ο πόνος είναι συχνότερος κατά την τέταρτη και πέμπτη δεκαετία της ζωής μας.

Διακρίνεται ανάλογα με την διάρκεια σε :

 • Οξεία (λιγότερο από 4 εβδομάδες),
 • Yπoξεία (4-12 εβδομάδες),
 • Χρόνια (πάνω από 12 εβδομάδες).

Αίτια

Τα αίτια της οσφυαλγίας είναι ποικίλα και συνήθως οφείλονται σε καλοήθη μύο-σκελετικά προβλήματα όπως σπονδυλαρθρίτιδα, οστεοπόρωση, κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου κα. Συχνά παρατηρείται στένωση των κατώτερων οσφυϊκών μεσοσπονδύλιων διαστημάτων, σε έναν ή περισσότερους μεσοσπονδύλιους δίσκους, που μπορεί να συνοδεύεται από εκφύλιση των σπονδυλικών αρθρώσεων.
Άλλες αιτίες ενδέχεται να είναι τραυματικές με διάταση ή ρήξη μυϊκών ινών και συνδέσμων, σπονδυλολίσθηση, σπονδυλόλυση, γενετικές διαφοροποιήσεις, ενώ για την οσφυαλγία μπορεί ακόμα να ευθύνονται φλεγμονώδεις παθήσεις, πέτρα στους νεφρούς, ψυχολογικές παθήσεις κ.α.

Η ρεφλεξολογία λειτουργεί με το κεντρικό νευρικό σύστημα

Αυτή η θεωρία βασίζεται στην έρευνα που έγινε το 1890 από τον Sir Henry Head και τον Sir Charles Sherrington, οι οποίοι άρχισαν να δείχνουν μέσω της έρευνάς τους ότι υπάρχει νευρολογική σχέση μεταξύ του δέρματος και των εσωτερικών οργάνων και ότι ολόκληρο το νευρικό σύστημα προσαρμόζεται σε ένα ερέθισμα.

Σύμφωνα με τη θεωρία, η πίεση που ασκεί ο ρεφλεξολόγος στα πόδια στέλνει ένα ήρεμο μήνυμα από το περιφερικό νευρικό σύστημα (πόδια) προς το κεντρικό νευρικό σύστημα, το οποίο με τη σειρά του δίνει εντολή στο σώμα να προσαρμόσει το επίπεδο της έντασης, τροποποιώντας τα εσωτερικά όργανα και μύες σε κατάσταση βέλτιστης λειτουργίας καθώς αυξάνει την παροχή αίματος (που προσθέτει επιπλέον οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά στα κύτταρα) και ενισχύει την απομάκρυνση των αποβλήτων.

Στην περίπτωση της οσφυαλγίας σημαντικό ρόλο παίζει η νεύρο-ρεφλεξολογία καθώς ενεργοποιώντας τις πρόσθιες και οπίσθιες ρίζες των νευρώνων στο ύψος Ο1-Ο5 και το ειδικό νεύρο-αντανακλαστικό σημείο του τετράγωνου οσφυϊκού απελευθερώνεται όλη η οσφυϊκή περιοχή.

Ανάλογα με την αιτία είναι και ο αριθμός συνεδριών που χρειάζονται για να επανέλθει ο ασθενής στην καθημερινότητά του. Έχει παρατηρηθεί ότι όταν πρόκειται για μυϊκό και οξύ πρόβλημα συνήθως  χρειάζεται μόλις μόνο μία συνεδρία για να επανέλθει ο ασθενής σε ομοιόσταση.

 

Γεωργία Παπαδημητρίου,

Νεύρο-Ρεφλεξολόγος  NR/MNT
Ωτική Νεύρο-τροποποίηση

Πηγές:
https://www.takingcharge.csh.umn.edu/explore-healing-practices/reflexology/how-does-reflexology-work?fbclid=IwAR2iTHI-eczQr_D_wO3sQZmlfnRcLzL4N3byxJlZYPZ6eBZksDOvX5d-wDU
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://www.hygeia.gr/osfyalgia-aitia-diagnosi-kai-therapeytiki-proseggisi-apo-to-iatreio-ponoy/

Ωτική Νευροτροποποίηση

Ωτική Νευροτροποποίηση

Ωτική Νευροτροποποίηση

Η ΩΝΤ Ωτική Νευροτροποποίηση είναι μία θεραπευτική τεχνική που βασίζεται στον ερεθισμό του ωτικού πτερυγίου δια μέσου διαφορετικών τεχνικών και μπορεί να θεωρηθεί η μοντέρνα εξέλιξη του Ωτοβελονισμού ή Ωτοθεραπείας.

Η επιλογή του όρου Ωτική Νευροτροποποίηση (Auricular Neuromodulation), διαφορετικός από τους ευρέως γνωστούς Ωτοθεραπεία και Ωτοβελονισμός, δεν είναι τυχαία. Έρευνες και επιστημονικές μελέτες που έχουν διεξαχθεί από το 1ο Ευρωπαϊκό κέντρο έρευνας του τμήματος Νεύρο-Φυσιολογίας του Πανεπιστημίου Sassari-Italy τοποθετούν την συγκεκριμένη μέθοδο δίπλα στην κλασσική Ιατρική.

Δεδομένης της ιδιαίτερης νεύρωσης του ωτικού πτερυγίου, που είναι κυρίως από τα κρανιακά νεύρα τρίδυμο και πνευμονογαστρικό και από το μείζον ωτικό νεύρο του αυχενικού πλέγματος, δια μέσω του ωτικού ερεθισμού μπορούμε να πετύχουμε μία πνευμονογαστρική, τριδυμική και νωτιαία τροποποίηση, που είναι απολύτως μη επεμβατική, και μας επιτρέπει να επέμβουμε με επιτυχία σε διάφορες ασθένειες ή λειτουργικές διαταραχές.

Η ΩΝΤ Ωτική Νευροτροποποίηση αντιπροσωπεύει μία ιατρική επιστήμη που σκοπός της είναι να μελετήσει τις νεύρο-βιολογικές βάσεις και τις κλινικές εφαρμογές όλων των μορφών θεραπευτικού ερεθισμού που εφαρμόζονται στο ωτικό πτερύγιο.

H ΩΝΤ αποτελεί χρήσιμο εργαλείο στην διαχείριση των καθημερινών μύο-σκελετικών προβλημάτων και στην άμεση αντιμετώπιση της θεραπείας του πόνου.

Είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, ικανή να προσαρμόζεται στις ειδικές ανάγκες του κάθε ασθενούς.

Οι κλινικοί τομείς όπου δρα άμεσα η μέθοδος αυτή είναι:

 • Ψυχοσωματικές διαταραχές
 • Στρες, άγχος, κατάθλιψη
 • Θεραπεία Πόνου
 • Μυϊκά προβλήματα
 • Κεφαλαλγίες (πονοκεφάλους, ημικρανίες)
 • Νευραλγίες
 • Γαστρεντερολογία (δυσκοιλιότητα, σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου κλπ)
 • Εξαρτήσεις – κάπνισμα
 • Διατροφικές διαταραχές – παχυσαρκία

Χρήση Cookies

Θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε cookies σε αυτόν τον ιστότοτοπο για να βελτιώσουμε την μελλοντική σου εμπειρία. Μπορείς να δώσεις αλλά και να αποσύρεις την συγκατάθεσή σου οποιαδήποτε στιγμή. Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να βρεις στην